پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
4700
بیشترین: 
4803
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4757
زمان: 
11/15 18:50
قیمت دلار نقدی / افشار امروز 15 بهمن 1396
قیمت دلار نقدی / افشاردر تاریخ 15 بهمن 1396 , 4757 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/15 11:30","price":4700},{"date":"1396/11/15 11:40","price":4763},{"date":"1396/11/15 12:00","price":4770},{"date":"1396/11/15 12:20","price":4785},{"date":"1396/11/15 12:30","price":4795},{"date":"1396/11/15 12:40","price":4803},{"date":"1396/11/15 12:50","price":4800},{"date":"1396/11/15 13:00","price":4769},{"date":"1396/11/15 13:10","price":4768},{"date":"1396/11/15 13:20","price":4763},{"date":"1396/11/15 13:30","price":4773},{"date":"1396/11/15 13:40","price":4775},{"date":"1396/11/15 13:50","price":4783},{"date":"1396/11/15 14:10","price":4781},{"date":"1396/11/15 14:30","price":4773},{"date":"1396/11/15 14:40","price":4775},{"date":"1396/11/15 14:50","price":4774},{"date":"1396/11/15 15:00","price":4773},{"date":"1396/11/15 15:20","price":4769},{"date":"1396/11/15 15:30","price":4775},{"date":"1396/11/15 15:40","price":4778},{"date":"1396/11/15 15:50","price":4779},{"date":"1396/11/15 16:10","price":4776},{"date":"1396/11/15 16:20","price":4759},{"date":"1396/11/15 16:50","price":4767},{"date":"1396/11/15 17:00","price":4768},{"date":"1396/11/15 17:10","price":4764},{"date":"1396/11/15 17:30","price":4759},{"date":"1396/11/15 17:50","price":4762},{"date":"1396/11/15 18:00","price":4761},{"date":"1396/11/15 18:10","price":4762},{"date":"1396/11/15 18:20","price":4761},{"date":"1396/11/15 18:40","price":4760},{"date":"1396/11/15 18:50","price":4757}
بروزرسانی در تاریخ 28 مرداد 1398