کمترین: 
4715
بیشترین: 
4765
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4733
زمان: 
11/15 17:00
قیمت دلار فردایی / سبزه امروز 15 بهمن 1396
قیمت دلار فردایی / سبزهدر تاریخ 15 بهمن 1396 , 4733 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/15 11:10","price":4715},{"date":"1396/11/15 11:20","price":4738},{"date":"1396/11/15 11:30","price":4737},{"date":"1396/11/15 11:40","price":4738},{"date":"1396/11/15 12:00","price":4741},{"date":"1396/11/15 12:40","price":4745},{"date":"1396/11/15 12:50","price":4765},{"date":"1396/11/15 13:00","price":4753},{"date":"1396/11/15 13:10","price":4740},{"date":"1396/11/15 13:20","price":4737},{"date":"1396/11/15 13:30","price":4742},{"date":"1396/11/15 15:20","price":4745},{"date":"1396/11/15 16:10","price":4748},{"date":"1396/11/15 16:20","price":4746},{"date":"1396/11/15 16:30","price":4735},{"date":"1396/11/15 16:50","price":4728},{"date":"1396/11/15 17:00","price":4733}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398