قیمت دلار مورخ 15 بهمن 1396

کمترین: 
4691
بیشترین: 
4772
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4744
زمان: 
11/15 18:50
قیمت دلار مورخ 15 بهمن 1396
قیمت دلاردر تاریخ 15 بهمن 1396 , 4744 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/15 11:10","price":4709},{"date":"1396/11/15 11:20","price":4714},{"date":"1396/11/15 11:30","price":4691},{"date":"1396/11/15 11:40","price":4749},{"date":"1396/11/15 12:00","price":4748},{"date":"1396/11/15 12:10","price":4750},{"date":"1396/11/15 12:20","price":4760},{"date":"1396/11/15 12:30","price":4765},{"date":"1396/11/15 12:40","price":4770},{"date":"1396/11/15 12:50","price":4772},{"date":"1396/11/15 13:00","price":4758},{"date":"1396/11/15 13:10","price":4741},{"date":"1396/11/15 13:20","price":4744},{"date":"1396/11/15 13:30","price":4752},{"date":"1396/11/15 13:40","price":4749},{"date":"1396/11/15 13:50","price":4757},{"date":"1396/11/15 14:10","price":4755},{"date":"1396/11/15 14:30","price":4752},{"date":"1396/11/15 14:40","price":4754},{"date":"1396/11/15 14:50","price":4753},{"date":"1396/11/15 15:00","price":4752},{"date":"1396/11/15 15:30","price":4755},{"date":"1396/11/15 15:40","price":4758},{"date":"1396/11/15 16:10","price":4752},{"date":"1396/11/15 16:20","price":4745},{"date":"1396/11/15 16:50","price":4747},{"date":"1396/11/15 17:00","price":4750},{"date":"1396/11/15 17:10","price":4748},{"date":"1396/11/15 17:30","price":4745},{"date":"1396/11/15 17:50","price":4746},{"date":"1396/11/15 18:00","price":4745},{"date":"1396/11/15 18:10","price":4747},{"date":"1396/11/15 18:20","price":4746},{"date":"1396/11/15 18:40","price":4745},{"date":"1396/11/15 18:50","price":4744}
بروزرسانی در تاریخ 30 تیر 1397