کمترین: 
3919
بیشترین: 
3952
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3952
زمان: 
11/15 13:40
قیمت دلار کانادا امروز 15 بهمن 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 15 بهمن 1396 , 3952 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/15 10:10","price":3921},{"date":"1396/11/15 10:30","price":3919},{"date":"1396/11/15 13:40","price":3952}
بروزرسانی در تاریخ 13 تیر 1399