پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
196295
بیشترین: 
197773
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
197157
زمان: 
11/15 21:10
قیمت گرم طلا ۲۴ امروز 15 بهمن 1396
قیمت گرم طلا ۲۴در تاریخ 15 بهمن 1396 , 197157 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/15 10:05","price":196480},{"date":"1396/11/15 11:00","price":196295},{"date":"1396/11/15 11:15","price":196726},{"date":"1396/11/15 11:25","price":196757},{"date":"1396/11/15 11:30","price":196818},{"date":"1396/11/15 11:35","price":196726},{"date":"1396/11/15 11:40","price":196664},{"date":"1396/11/15 11:55","price":196726},{"date":"1396/11/15 12:00","price":196695},{"date":"1396/11/15 12:05","price":196634},{"date":"1396/11/15 12:15","price":196726},{"date":"1396/11/15 12:25","price":196849},{"date":"1396/11/15 12:30","price":196880},{"date":"1396/11/15 12:35","price":197095},{"date":"1396/11/15 12:45","price":197188},{"date":"1396/11/15 12:50","price":197342},{"date":"1396/11/15 12:55","price":197557},{"date":"1396/11/15 13:10","price":197311},{"date":"1396/11/15 13:25","price":197588},{"date":"1396/11/15 13:35","price":197526},{"date":"1396/11/15 13:40","price":197434},{"date":"1396/11/15 13:50","price":197403},{"date":"1396/11/15 14:00","price":197434},{"date":"1396/11/15 14:15","price":197188},{"date":"1396/11/15 14:30","price":197588},{"date":"1396/11/15 14:35","price":197619},{"date":"1396/11/15 14:45","price":197773},{"date":"1396/11/15 14:50","price":197434},{"date":"1396/11/15 14:55","price":197465},{"date":"1396/11/15 15:05","price":197526},{"date":"1396/11/15 15:20","price":197680},{"date":"1396/11/15 15:25","price":197649},{"date":"1396/11/15 15:40","price":197742},{"date":"1396/11/15 15:45","price":197711},{"date":"1396/11/15 15:50","price":197649},{"date":"1396/11/15 15:55","price":197588},{"date":"1396/11/15 16:10","price":197557},{"date":"1396/11/15 16:15","price":197680},{"date":"1396/11/15 16:20","price":197619},{"date":"1396/11/15 16:30","price":197588},{"date":"1396/11/15 16:35","price":197372},{"date":"1396/11/15 17:00","price":197434},{"date":"1396/11/15 17:05","price":197311},{"date":"1396/11/15 17:15","price":197249},{"date":"1396/11/15 17:20","price":197434},{"date":"1396/11/15 17:30","price":197372},{"date":"1396/11/15 17:35","price":197188},{"date":"1396/11/15 17:45","price":197219},{"date":"1396/11/15 17:55","price":197280},{"date":"1396/11/15 18:05","price":197219},{"date":"1396/11/15 18:20","price":197280},{"date":"1396/11/15 18:30","price":197219},{"date":"1396/11/15 18:35","price":197188},{"date":"1396/11/15 18:40","price":197219},{"date":"1396/11/15 19:05","price":197188},{"date":"1396/11/15 19:10","price":197219},{"date":"1396/11/15 19:15","price":197188},{"date":"1396/11/15 19:20","price":197157},{"date":"1396/11/15 19:25","price":197188},{"date":"1396/11/15 19:30","price":197249},{"date":"1396/11/15 19:35","price":197219},{"date":"1396/11/15 19:45","price":197126},{"date":"1396/11/15 19:50","price":197095},{"date":"1396/11/15 19:55","price":197126},{"date":"1396/11/15 20:10","price":197095},{"date":"1396/11/15 20:20","price":197157},{"date":"1396/11/15 20:25","price":197188},{"date":"1396/11/15 20:40","price":197219},{"date":"1396/11/15 20:45","price":197188},{"date":"1396/11/15 20:50","price":197219},{"date":"1396/11/15 20:55","price":197188},{"date":"1396/11/15 21:00","price":197157},{"date":"1396/11/15 21:05","price":197188},{"date":"1396/11/15 21:10","price":197157}
بروزرسانی در تاریخ 30 مرداد 1398