پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
637700
بیشترین: 
642500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
640500
زمان: 
11/15 21:10
قیمت مثقال طلا امروز 15 بهمن 1396
قیمت مثقال طلادر تاریخ 15 بهمن 1396 , 640500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/15 10:05","price":638300},{"date":"1396/11/15 11:00","price":637700},{"date":"1396/11/15 11:15","price":639100},{"date":"1396/11/15 11:25","price":639200},{"date":"1396/11/15 11:30","price":639400},{"date":"1396/11/15 11:35","price":639100},{"date":"1396/11/15 11:40","price":638900},{"date":"1396/11/15 11:55","price":639100},{"date":"1396/11/15 12:00","price":639000},{"date":"1396/11/15 12:05","price":638800},{"date":"1396/11/15 12:15","price":639100},{"date":"1396/11/15 12:25","price":639500},{"date":"1396/11/15 12:30","price":639600},{"date":"1396/11/15 12:35","price":640300},{"date":"1396/11/15 12:45","price":640600},{"date":"1396/11/15 12:50","price":641100},{"date":"1396/11/15 12:55","price":641800},{"date":"1396/11/15 13:10","price":641000},{"date":"1396/11/15 13:25","price":641900},{"date":"1396/11/15 13:35","price":641700},{"date":"1396/11/15 13:40","price":641400},{"date":"1396/11/15 13:50","price":641300},{"date":"1396/11/15 14:00","price":641400},{"date":"1396/11/15 14:15","price":640600},{"date":"1396/11/15 14:30","price":641900},{"date":"1396/11/15 14:35","price":642000},{"date":"1396/11/15 14:45","price":642500},{"date":"1396/11/15 14:50","price":641400},{"date":"1396/11/15 14:55","price":641500},{"date":"1396/11/15 15:05","price":641700},{"date":"1396/11/15 15:20","price":642200},{"date":"1396/11/15 15:25","price":642100},{"date":"1396/11/15 15:40","price":642400},{"date":"1396/11/15 15:45","price":642300},{"date":"1396/11/15 15:50","price":642100},{"date":"1396/11/15 15:55","price":641900},{"date":"1396/11/15 16:10","price":641800},{"date":"1396/11/15 16:15","price":642200},{"date":"1396/11/15 16:20","price":642000},{"date":"1396/11/15 16:30","price":641900},{"date":"1396/11/15 16:35","price":641200},{"date":"1396/11/15 17:00","price":641400},{"date":"1396/11/15 17:05","price":641000},{"date":"1396/11/15 17:15","price":640800},{"date":"1396/11/15 17:20","price":641400},{"date":"1396/11/15 17:30","price":641200},{"date":"1396/11/15 17:35","price":640600},{"date":"1396/11/15 17:45","price":640700},{"date":"1396/11/15 17:55","price":640900},{"date":"1396/11/15 18:05","price":640700},{"date":"1396/11/15 18:20","price":640900},{"date":"1396/11/15 18:30","price":640700},{"date":"1396/11/15 18:35","price":640600},{"date":"1396/11/15 18:40","price":640700},{"date":"1396/11/15 19:05","price":640600},{"date":"1396/11/15 19:10","price":640700},{"date":"1396/11/15 19:15","price":640600},{"date":"1396/11/15 19:20","price":640500},{"date":"1396/11/15 19:25","price":640600},{"date":"1396/11/15 19:30","price":640800},{"date":"1396/11/15 19:35","price":640700},{"date":"1396/11/15 19:45","price":640400},{"date":"1396/11/15 19:50","price":640300},{"date":"1396/11/15 19:55","price":640400},{"date":"1396/11/15 20:10","price":640300},{"date":"1396/11/15 20:20","price":640500},{"date":"1396/11/15 20:25","price":640600},{"date":"1396/11/15 20:40","price":640700},{"date":"1396/11/15 20:45","price":640600},{"date":"1396/11/15 20:50","price":640700},{"date":"1396/11/15 20:55","price":640600},{"date":"1396/11/15 21:00","price":640500},{"date":"1396/11/15 21:05","price":640600},{"date":"1396/11/15 21:10","price":640500}
بروزرسانی در تاریخ 31 مرداد 1398