کمترین: 
66.83
بیشترین: 
66.83
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
66.83
زمان: 
11/15 01:08
قیمت نفت اوپک امروز 15 بهمن 1396
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 15 بهمن 1396 , 66.83 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/15 01:08","price":66.83}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398