کمترین: 
68.6
بیشترین: 
68.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
68.6
زمان: 
11/15 01:08
قیمت نفت برنت امروز 15 بهمن 1396
قیمت نفت برنتدر تاریخ 15 بهمن 1396 , 68.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/15 01:08","price":68.6}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398