کمترین: 
1.318
بیشترین: 
1044
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
935.46
زمان: 
11/15 23:00
قیمت اتریوم Ethereum امروز 15 بهمن 1396
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 15 بهمن 1396 , 935.46 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/15 00:00","price":1044},{"date":"1396/11/15 00:30","price":1.318},{"date":"1396/11/15 04:00","price":1032.82},{"date":"1396/11/15 04:30","price":1020.59},{"date":"1396/11/15 05:00","price":1022.24},{"date":"1396/11/15 07:00","price":1023},{"date":"1396/11/15 07:30","price":1022.24},{"date":"1396/11/15 10:00","price":1026.37},{"date":"1396/11/15 10:30","price":1032},{"date":"1396/11/15 11:00","price":1027},{"date":"1396/11/15 11:30","price":1026},{"date":"1396/11/15 12:30","price":1014},{"date":"1396/11/15 16:00","price":966.66},{"date":"1396/11/15 16:30","price":946.35},{"date":"1396/11/15 17:00","price":959},{"date":"1396/11/15 17:30","price":957},{"date":"1396/11/15 18:00","price":954},{"date":"1396/11/15 18:30","price":971.5},{"date":"1396/11/15 19:00","price":955.7},{"date":"1396/11/15 19:30","price":951.8},{"date":"1396/11/15 20:00","price":946.5},{"date":"1396/11/15 20:30","price":937.1},{"date":"1396/11/15 21:00","price":946.6},{"date":"1396/11/15 21:30","price":953},{"date":"1396/11/15 22:00","price":955},{"date":"1396/11/15 22:30","price":953.89},{"date":"1396/11/15 23:00","price":935.46}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398