کمترین: 
294000
بیشترین: 
295000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
294000
زمان: 
11/14 13:30
قیمت سکه گرمی امروز 14 بهمن 1396
قیمت سکه گرمیدر تاریخ 14 بهمن 1396 , 294000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/14 13:24","price":295000},{"date":"1396/11/14 13:30","price":294000}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398