قیمت نیم سکه مورخ 14 بهمن 1396

کمترین: 
739000
بیشترین: 
742000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
742000
زمان: 
11/14 15:54
قیمت نیم سکه مورخ 14 بهمن 1396
قیمت نیم سکهدر تاریخ 14 بهمن 1396 , 742000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/14 13:24","price":741000},{"date":"1396/11/14 13:30","price":739000},{"date":"1396/11/14 14:06","price":741000},{"date":"1396/11/14 15:54","price":742000}
بروزرسانی در تاریخ 30 تیر 1397