قیمت درهم امارات مورخ 14 بهمن 1396

کمترین: 
1299
بیشترین: 
1301
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1301
زمان: 
11/14 16:00
قیمت درهم امارات مورخ 14 بهمن 1396
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 14 بهمن 1396 , 1301 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/14 12:40","price":1299},{"date":"1396/11/14 16:00","price":1301}
بروزرسانی در تاریخ 30 تیر 1397