کمترین: 
1464500
بیشترین: 
1469000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1468000
زمان: 
11/14 15:54
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی  امروز 14 بهمن 1396
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی در تاریخ 14 بهمن 1396 , 1468000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/14 12:30","price":1464500},{"date":"1396/11/14 12:48","price":1467000},{"date":"1396/11/14 13:24","price":1468000},{"date":"1396/11/14 13:30","price":1469000},{"date":"1396/11/14 13:42","price":1467000},{"date":"1396/11/14 15:54","price":1468000}
بروزرسانی در تاریخ 04 اسفند 1398