پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
4653
بیشترین: 
4705
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4701
زمان: 
11/14 18:40
قیمت دلار فردایی / افشار امروز 14 بهمن 1396
قیمت دلار فردایی / افشاردر تاریخ 14 بهمن 1396 , 4701 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/14 11:40","price":4663},{"date":"1396/11/14 12:00","price":4653},{"date":"1396/11/14 12:10","price":4660},{"date":"1396/11/14 12:40","price":4684},{"date":"1396/11/14 12:50","price":4669},{"date":"1396/11/14 13:00","price":4677},{"date":"1396/11/14 13:10","price":4666},{"date":"1396/11/14 13:30","price":4676},{"date":"1396/11/14 13:40","price":4684},{"date":"1396/11/14 13:50","price":4692},{"date":"1396/11/14 14:00","price":4684},{"date":"1396/11/14 14:10","price":4680},{"date":"1396/11/14 14:20","price":4674},{"date":"1396/11/14 14:30","price":4689},{"date":"1396/11/14 14:40","price":4681},{"date":"1396/11/14 14:50","price":4685},{"date":"1396/11/14 15:20","price":4694},{"date":"1396/11/14 15:40","price":4690},{"date":"1396/11/14 16:10","price":4697},{"date":"1396/11/14 16:20","price":4698},{"date":"1396/11/14 16:30","price":4700},{"date":"1396/11/14 16:40","price":4698},{"date":"1396/11/14 16:50","price":4705},{"date":"1396/11/14 17:00","price":4699},{"date":"1396/11/14 17:10","price":4684},{"date":"1396/11/14 17:20","price":4697},{"date":"1396/11/14 17:30","price":4686},{"date":"1396/11/14 17:40","price":4687},{"date":"1396/11/14 17:50","price":4696},{"date":"1396/11/14 18:10","price":4704},{"date":"1396/11/14 18:20","price":4702},{"date":"1396/11/14 18:30","price":4703},{"date":"1396/11/14 18:40","price":4701}
بروزرسانی در تاریخ 28 مرداد 1398