کمترین: 
601
بیشترین: 
601
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
601
زمان: 
11/14 11:00
قیمت کرون نروژ امروز 14 بهمن 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 14 بهمن 1396 , 601 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/14 11:00","price":601}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398