کمترین: 
757
بیشترین: 
775
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
775
زمان: 
11/14 14:00
قیمت یوان چین امروز 14 بهمن 1396
قیمت یوان چیندر تاریخ 14 بهمن 1396 , 775 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/14 10:30","price":757},{"date":"1396/11/14 13:00","price":762},{"date":"1396/11/14 13:10","price":767},{"date":"1396/11/14 14:00","price":775}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398