قیمت یورو مورخ 14 بهمن 1396

کمترین: 
5900
بیشترین: 
5960
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5960
زمان: 
11/14 16:30
قیمت یورو مورخ 14 بهمن 1396
قیمت یورودر تاریخ 14 بهمن 1396 , 5960 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/14 10:30","price":5905},{"date":"1396/11/14 10:40","price":5900},{"date":"1396/11/14 11:00","price":5906},{"date":"1396/11/14 11:10","price":5909},{"date":"1396/11/14 11:20","price":5900},{"date":"1396/11/14 11:40","price":5905},{"date":"1396/11/14 12:30","price":5914},{"date":"1396/11/14 12:40","price":5913},{"date":"1396/11/14 13:10","price":5914},{"date":"1396/11/14 13:30","price":5919},{"date":"1396/11/14 13:40","price":5921},{"date":"1396/11/14 14:20","price":5933},{"date":"1396/11/14 14:30","price":5940},{"date":"1396/11/14 14:50","price":5935},{"date":"1396/11/14 15:10","price":5948},{"date":"1396/11/14 15:50","price":5950},{"date":"1396/11/14 16:00","price":5954},{"date":"1396/11/14 16:20","price":5955},{"date":"1396/11/14 16:30","price":5960}
بروزرسانی در تاریخ 30 تیر 1397