کمترین: 
590
بیشترین: 
598
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
598
زمان: 
11/14 14:00
قیمت کرون سوئد امروز 14 بهمن 1396
قیمت کرون سوئددر تاریخ 14 بهمن 1396 , 598 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/14 10:10","price":590},{"date":"1396/11/14 10:30","price":593},{"date":"1396/11/14 11:00","price":590},{"date":"1396/11/14 11:20","price":595},{"date":"1396/11/14 14:00","price":598}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398