پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
4642
بیشترین: 
4713
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4710
زمان: 
11/14 20:10
قیمت دلار امروزی / سبزه امروز 14 بهمن 1396
قیمت دلار امروزی / سبزهدر تاریخ 14 بهمن 1396 , 4710 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/14 10:10","price":4658},{"date":"1396/11/14 11:20","price":4660},{"date":"1396/11/14 11:30","price":4658},{"date":"1396/11/14 11:40","price":4647},{"date":"1396/11/14 12:00","price":4649},{"date":"1396/11/14 12:10","price":4642},{"date":"1396/11/14 12:30","price":4655},{"date":"1396/11/14 12:40","price":4662},{"date":"1396/11/14 12:50","price":4676},{"date":"1396/11/14 13:00","price":4667},{"date":"1396/11/14 13:10","price":4666},{"date":"1396/11/14 13:30","price":4684},{"date":"1396/11/14 13:40","price":4671},{"date":"1396/11/14 13:50","price":4679},{"date":"1396/11/14 14:00","price":4683},{"date":"1396/11/14 14:10","price":4667},{"date":"1396/11/14 14:20","price":4672},{"date":"1396/11/14 14:30","price":4673},{"date":"1396/11/14 14:50","price":4675},{"date":"1396/11/14 15:00","price":4676},{"date":"1396/11/14 15:10","price":4690},{"date":"1396/11/14 15:20","price":4685},{"date":"1396/11/14 15:40","price":4687},{"date":"1396/11/14 15:50","price":4689},{"date":"1396/11/14 16:10","price":4696},{"date":"1396/11/14 16:20","price":4694},{"date":"1396/11/14 16:40","price":4688},{"date":"1396/11/14 16:50","price":4690},{"date":"1396/11/14 17:00","price":4681},{"date":"1396/11/14 17:10","price":4677},{"date":"1396/11/14 17:20","price":4686},{"date":"1396/11/14 17:30","price":4685},{"date":"1396/11/14 17:40","price":4686},{"date":"1396/11/14 17:50","price":4690},{"date":"1396/11/14 18:00","price":4696},{"date":"1396/11/14 18:10","price":4701},{"date":"1396/11/14 18:20","price":4696},{"date":"1396/11/14 18:30","price":4699},{"date":"1396/11/14 18:40","price":4703},{"date":"1396/11/14 19:00","price":4706},{"date":"1396/11/14 19:10","price":4708},{"date":"1396/11/14 19:20","price":4709},{"date":"1396/11/14 19:30","price":4713},{"date":"1396/11/14 19:40","price":4712},{"date":"1396/11/14 20:10","price":4710}
بروزرسانی در تاریخ 02 شهریور 1398