پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
4649
بیشترین: 
4706
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4704
زمان: 
11/14 20:10
قیمت دلار امروز 14 بهمن 1396
قیمت دلاردر تاریخ 14 بهمن 1396 , 4704 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/14 10:10","price":4654},{"date":"1396/11/14 11:20","price":4655},{"date":"1396/11/14 11:30","price":4654},{"date":"1396/11/14 12:00","price":4652},{"date":"1396/11/14 12:10","price":4649},{"date":"1396/11/14 12:30","price":4660},{"date":"1396/11/14 12:40","price":4669},{"date":"1396/11/14 12:50","price":4677},{"date":"1396/11/14 13:00","price":4672},{"date":"1396/11/14 13:30","price":4682},{"date":"1396/11/14 13:40","price":4678},{"date":"1396/11/14 13:50","price":4682},{"date":"1396/11/14 14:00","price":4683},{"date":"1396/11/14 14:10","price":4673},{"date":"1396/11/14 14:20","price":4679},{"date":"1396/11/14 14:30","price":4677},{"date":"1396/11/14 14:50","price":4680},{"date":"1396/11/14 15:00","price":4681},{"date":"1396/11/14 15:10","price":4688},{"date":"1396/11/14 15:40","price":4691},{"date":"1396/11/14 15:50","price":4690},{"date":"1396/11/14 16:10","price":4693},{"date":"1396/11/14 16:20","price":4692},{"date":"1396/11/14 16:30","price":4695},{"date":"1396/11/14 16:40","price":4692},{"date":"1396/11/14 16:50","price":4694},{"date":"1396/11/14 17:00","price":4688},{"date":"1396/11/14 17:10","price":4678},{"date":"1396/11/14 17:20","price":4691},{"date":"1396/11/14 17:30","price":4688},{"date":"1396/11/14 17:40","price":4686},{"date":"1396/11/14 17:50","price":4690},{"date":"1396/11/14 18:00","price":4694},{"date":"1396/11/14 18:10","price":4697},{"date":"1396/11/14 18:30","price":4699},{"date":"1396/11/14 18:40","price":4701},{"date":"1396/11/14 19:00","price":4702},{"date":"1396/11/14 19:10","price":4703},{"date":"1396/11/14 19:20","price":4704},{"date":"1396/11/14 19:30","price":4706},{"date":"1396/11/14 19:40","price":4705},{"date":"1396/11/14 20:10","price":4704}
بروزرسانی در تاریخ 31 مرداد 1398