پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
194263
بیشترین: 
196541
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
196387
زمان: 
11/14 21:35
قیمت گرم طلا ۲۴ امروز 14 بهمن 1396
قیمت گرم طلا ۲۴در تاریخ 14 بهمن 1396 , 196387 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/14 10:05","price":194325},{"date":"1396/11/14 11:20","price":194664},{"date":"1396/11/14 11:25","price":194356},{"date":"1396/11/14 11:40","price":194417},{"date":"1396/11/14 11:50","price":194356},{"date":"1396/11/14 11:55","price":194263},{"date":"1396/11/14 12:05","price":194356},{"date":"1396/11/14 12:10","price":194417},{"date":"1396/11/14 12:20","price":194571},{"date":"1396/11/14 12:25","price":194633},{"date":"1396/11/14 12:30","price":194694},{"date":"1396/11/14 12:35","price":194725},{"date":"1396/11/14 12:40","price":194602},{"date":"1396/11/14 12:45","price":194787},{"date":"1396/11/14 12:50","price":194848},{"date":"1396/11/14 12:55","price":195125},{"date":"1396/11/14 13:00","price":195248},{"date":"1396/11/14 13:20","price":195310},{"date":"1396/11/14 13:35","price":195402},{"date":"1396/11/14 13:45","price":195556},{"date":"1396/11/14 13:55","price":195495},{"date":"1396/11/14 14:05","price":195587},{"date":"1396/11/14 14:10","price":195556},{"date":"1396/11/14 14:15","price":195526},{"date":"1396/11/14 14:20","price":195679},{"date":"1396/11/14 14:25","price":195279},{"date":"1396/11/14 14:35","price":195248},{"date":"1396/11/14 14:40","price":195433},{"date":"1396/11/14 14:45","price":195402},{"date":"1396/11/14 14:50","price":195556},{"date":"1396/11/14 15:00","price":195587},{"date":"1396/11/14 15:05","price":195556},{"date":"1396/11/14 15:10","price":195587},{"date":"1396/11/14 15:15","price":195926},{"date":"1396/11/14 15:25","price":195772},{"date":"1396/11/14 15:35","price":195803},{"date":"1396/11/14 15:45","price":195772},{"date":"1396/11/14 15:50","price":196203},{"date":"1396/11/14 16:10","price":196172},{"date":"1396/11/14 16:15","price":196141},{"date":"1396/11/14 16:20","price":196203},{"date":"1396/11/14 16:25","price":196172},{"date":"1396/11/14 16:50","price":196234},{"date":"1396/11/14 17:00","price":196264},{"date":"1396/11/14 17:05","price":196080},{"date":"1396/11/14 17:20","price":196141},{"date":"1396/11/14 17:25","price":196080},{"date":"1396/11/14 17:30","price":195833},{"date":"1396/11/14 17:35","price":195864},{"date":"1396/11/14 17:40","price":196049},{"date":"1396/11/14 17:45","price":195987},{"date":"1396/11/14 17:50","price":196110},{"date":"1396/11/14 18:00","price":196203},{"date":"1396/11/14 18:05","price":196295},{"date":"1396/11/14 18:10","price":196326},{"date":"1396/11/14 18:15","price":196203},{"date":"1396/11/14 18:20","price":196295},{"date":"1396/11/14 18:25","price":196264},{"date":"1396/11/14 18:35","price":196234},{"date":"1396/11/14 18:40","price":196326},{"date":"1396/11/14 18:45","price":196449},{"date":"1396/11/14 18:50","price":196357},{"date":"1396/11/14 18:55","price":196326},{"date":"1396/11/14 19:00","price":196418},{"date":"1396/11/14 19:10","price":196295},{"date":"1396/11/14 19:15","price":196357},{"date":"1396/11/14 19:20","price":196449},{"date":"1396/11/14 19:25","price":196480},{"date":"1396/11/14 19:30","price":196541},{"date":"1396/11/14 19:35","price":196480},{"date":"1396/11/14 19:40","price":196541},{"date":"1396/11/14 19:55","price":196480},{"date":"1396/11/14 20:00","price":196511},{"date":"1396/11/14 20:10","price":196480},{"date":"1396/11/14 20:25","price":196511},{"date":"1396/11/14 20:30","price":196480},{"date":"1396/11/14 20:35","price":196511},{"date":"1396/11/14 20:40","price":196480},{"date":"1396/11/14 20:45","price":196511},{"date":"1396/11/14 21:05","price":196418},{"date":"1396/11/14 21:10","price":196326},{"date":"1396/11/14 21:20","price":196357},{"date":"1396/11/14 21:25","price":196387},{"date":"1396/11/14 21:30","price":196449},{"date":"1396/11/14 21:35","price":196387}
بروزرسانی در تاریخ 04 شهریور 1398