پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
145699
بیشترین: 
147407
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
147292
زمان: 
11/14 21:35
قیمت گرم طلا ۱۸ امروز 14 بهمن 1396
قیمت گرم طلا ۱۸در تاریخ 14 بهمن 1396 , 147292 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/14 10:05","price":145745},{"date":"1396/11/14 11:20","price":145999},{"date":"1396/11/14 11:25","price":145768},{"date":"1396/11/14 11:40","price":145814},{"date":"1396/11/14 11:50","price":145768},{"date":"1396/11/14 11:55","price":145699},{"date":"1396/11/14 12:05","price":145768},{"date":"1396/11/14 12:10","price":145814},{"date":"1396/11/14 12:20","price":145930},{"date":"1396/11/14 12:25","price":145976},{"date":"1396/11/14 12:30","price":146022},{"date":"1396/11/14 12:35","price":146045},{"date":"1396/11/14 12:40","price":145953},{"date":"1396/11/14 12:45","price":146091},{"date":"1396/11/14 12:50","price":146138},{"date":"1396/11/14 12:55","price":146345},{"date":"1396/11/14 13:00","price":146438},{"date":"1396/11/14 13:20","price":146484},{"date":"1396/11/14 13:35","price":146553},{"date":"1396/11/14 13:45","price":146669},{"date":"1396/11/14 13:55","price":146622},{"date":"1396/11/14 14:05","price":146692},{"date":"1396/11/14 14:10","price":146669},{"date":"1396/11/14 14:15","price":146645},{"date":"1396/11/14 14:20","price":146761},{"date":"1396/11/14 14:25","price":146461},{"date":"1396/11/14 14:35","price":146438},{"date":"1396/11/14 14:40","price":146576},{"date":"1396/11/14 14:45","price":146553},{"date":"1396/11/14 14:50","price":146669},{"date":"1396/11/14 15:00","price":146692},{"date":"1396/11/14 15:05","price":146669},{"date":"1396/11/14 15:10","price":146692},{"date":"1396/11/14 15:15","price":146946},{"date":"1396/11/14 15:25","price":146830},{"date":"1396/11/14 15:35","price":146853},{"date":"1396/11/14 15:45","price":146830},{"date":"1396/11/14 15:50","price":147153},{"date":"1396/11/14 16:10","price":147130},{"date":"1396/11/14 16:15","price":147107},{"date":"1396/11/14 16:20","price":147153},{"date":"1396/11/14 16:25","price":147130},{"date":"1396/11/14 16:50","price":147176},{"date":"1396/11/14 17:00","price":147200},{"date":"1396/11/14 17:05","price":147061},{"date":"1396/11/14 17:20","price":147107},{"date":"1396/11/14 17:25","price":147061},{"date":"1396/11/14 17:30","price":146876},{"date":"1396/11/14 17:35","price":146899},{"date":"1396/11/14 17:40","price":147038},{"date":"1396/11/14 17:45","price":146992},{"date":"1396/11/14 17:50","price":147084},{"date":"1396/11/14 18:00","price":147153},{"date":"1396/11/14 18:05","price":147223},{"date":"1396/11/14 18:10","price":147246},{"date":"1396/11/14 18:15","price":147153},{"date":"1396/11/14 18:20","price":147223},{"date":"1396/11/14 18:25","price":147200},{"date":"1396/11/14 18:35","price":147176},{"date":"1396/11/14 18:40","price":147246},{"date":"1396/11/14 18:45","price":147338},{"date":"1396/11/14 18:50","price":147269},{"date":"1396/11/14 18:55","price":147246},{"date":"1396/11/14 19:00","price":147315},{"date":"1396/11/14 19:10","price":147223},{"date":"1396/11/14 19:15","price":147269},{"date":"1396/11/14 19:20","price":147338},{"date":"1396/11/14 19:25","price":147361},{"date":"1396/11/14 19:30","price":147407},{"date":"1396/11/14 19:35","price":147361},{"date":"1396/11/14 19:40","price":147407},{"date":"1396/11/14 19:55","price":147361},{"date":"1396/11/14 20:00","price":147384},{"date":"1396/11/14 20:10","price":147361},{"date":"1396/11/14 20:25","price":147384},{"date":"1396/11/14 20:30","price":147361},{"date":"1396/11/14 20:35","price":147384},{"date":"1396/11/14 20:40","price":147361},{"date":"1396/11/14 20:45","price":147384},{"date":"1396/11/14 21:05","price":147315},{"date":"1396/11/14 21:10","price":147246},{"date":"1396/11/14 21:20","price":147269},{"date":"1396/11/14 21:25","price":147292},{"date":"1396/11/14 21:30","price":147338},{"date":"1396/11/14 21:35","price":147292}
بروزرسانی در تاریخ 01 شهریور 1398