پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
631100
بیشترین: 
638500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
638000
زمان: 
11/14 21:35
قیمت مثقال طلا امروز 14 بهمن 1396
قیمت مثقال طلادر تاریخ 14 بهمن 1396 , 638000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/14 10:05","price":631300},{"date":"1396/11/14 11:20","price":632400},{"date":"1396/11/14 11:25","price":631400},{"date":"1396/11/14 11:40","price":631600},{"date":"1396/11/14 11:50","price":631400},{"date":"1396/11/14 11:55","price":631100},{"date":"1396/11/14 12:05","price":631400},{"date":"1396/11/14 12:10","price":631600},{"date":"1396/11/14 12:20","price":632100},{"date":"1396/11/14 12:25","price":632300},{"date":"1396/11/14 12:30","price":632500},{"date":"1396/11/14 12:35","price":632600},{"date":"1396/11/14 12:40","price":632200},{"date":"1396/11/14 12:45","price":632800},{"date":"1396/11/14 12:50","price":633000},{"date":"1396/11/14 12:55","price":633900},{"date":"1396/11/14 13:00","price":634300},{"date":"1396/11/14 13:20","price":634500},{"date":"1396/11/14 13:35","price":634800},{"date":"1396/11/14 13:45","price":635300},{"date":"1396/11/14 13:55","price":635100},{"date":"1396/11/14 14:05","price":635400},{"date":"1396/11/14 14:10","price":635300},{"date":"1396/11/14 14:15","price":635200},{"date":"1396/11/14 14:20","price":635700},{"date":"1396/11/14 14:25","price":634400},{"date":"1396/11/14 14:35","price":634300},{"date":"1396/11/14 14:40","price":634900},{"date":"1396/11/14 14:45","price":634800},{"date":"1396/11/14 14:50","price":635300},{"date":"1396/11/14 15:00","price":635400},{"date":"1396/11/14 15:05","price":635300},{"date":"1396/11/14 15:10","price":635400},{"date":"1396/11/14 15:15","price":636500},{"date":"1396/11/14 15:25","price":636000},{"date":"1396/11/14 15:35","price":636100},{"date":"1396/11/14 15:45","price":636000},{"date":"1396/11/14 15:50","price":637400},{"date":"1396/11/14 16:10","price":637300},{"date":"1396/11/14 16:15","price":637200},{"date":"1396/11/14 16:20","price":637400},{"date":"1396/11/14 16:25","price":637300},{"date":"1396/11/14 16:50","price":637500},{"date":"1396/11/14 17:00","price":637600},{"date":"1396/11/14 17:05","price":637000},{"date":"1396/11/14 17:20","price":637200},{"date":"1396/11/14 17:25","price":637000},{"date":"1396/11/14 17:30","price":636200},{"date":"1396/11/14 17:35","price":636300},{"date":"1396/11/14 17:40","price":636900},{"date":"1396/11/14 17:45","price":636700},{"date":"1396/11/14 17:50","price":637100},{"date":"1396/11/14 18:00","price":637400},{"date":"1396/11/14 18:05","price":637700},{"date":"1396/11/14 18:10","price":637800},{"date":"1396/11/14 18:15","price":637400},{"date":"1396/11/14 18:20","price":637700},{"date":"1396/11/14 18:25","price":637600},{"date":"1396/11/14 18:35","price":637500},{"date":"1396/11/14 18:40","price":637800},{"date":"1396/11/14 18:45","price":638200},{"date":"1396/11/14 18:50","price":637900},{"date":"1396/11/14 18:55","price":637800},{"date":"1396/11/14 19:00","price":638100},{"date":"1396/11/14 19:10","price":637700},{"date":"1396/11/14 19:15","price":637900},{"date":"1396/11/14 19:20","price":638200},{"date":"1396/11/14 19:25","price":638300},{"date":"1396/11/14 19:30","price":638500},{"date":"1396/11/14 19:35","price":638300},{"date":"1396/11/14 19:40","price":638500},{"date":"1396/11/14 19:55","price":638300},{"date":"1396/11/14 20:00","price":638400},{"date":"1396/11/14 20:10","price":638300},{"date":"1396/11/14 20:25","price":638400},{"date":"1396/11/14 20:30","price":638300},{"date":"1396/11/14 20:35","price":638400},{"date":"1396/11/14 20:40","price":638300},{"date":"1396/11/14 20:45","price":638400},{"date":"1396/11/14 21:05","price":638100},{"date":"1396/11/14 21:10","price":637800},{"date":"1396/11/14 21:20","price":637900},{"date":"1396/11/14 21:25","price":638000},{"date":"1396/11/14 21:30","price":638200},{"date":"1396/11/14 21:35","price":638000}
بروزرسانی در تاریخ 30 مرداد 1398