کمترین: 
97718.8
بیشترین: 
98038.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
97718.8
زمان: 
11/14 12:50
قیمت شاخص بورس امروز 14 بهمن 1396
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 14 بهمن 1396 , 97718.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/14 09:50","price":98038.2},{"date":"1396/11/14 10:50","price":97899.9},{"date":"1396/11/14 11:00","price":97886.1},{"date":"1396/11/14 12:50","price":97718.8}
بروزرسانی در تاریخ 23 مهر 1398