کمترین: 
11729.3
بیشترین: 
11729.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11729.3
زمان: 
11/14 09:10
قیمت بات تایلند امروز 14 بهمن 1396
قیمت بات تایلنددر تاریخ 14 بهمن 1396 , 11729.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/14 09:10","price":11729.3}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398