کمترین: 
950.5
بیشترین: 
950.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
950.5
زمان: 
11/14 09:10
قیمت رینگیت مالزی امروز 14 بهمن 1396
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 14 بهمن 1396 , 950.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/14 09:10","price":950.5}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398