کمترین: 
9608.9
بیشترین: 
9608.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9608.9
زمان: 
11/14 09:10
قیمت ریال عمان امروز 14 بهمن 1396
قیمت ریال عماندر تاریخ 14 بهمن 1396 , 9608.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/14 09:10","price":9608.9}
بروزرسانی در تاریخ 23 مهر 1398