کمترین: 
477.7
بیشترین: 
477.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
477.7
زمان: 
11/14 09:10
قیمت کرون نروژ امروز 14 بهمن 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 14 بهمن 1396 , 477.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/14 09:10","price":477.7}
بروزرسانی در تاریخ 23 مهر 1398