کمترین: 
3967.7
بیشترین: 
3967.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3967.7
زمان: 
11/14 09:10
قیمت فرانک سوئیس امروز 14 بهمن 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 14 بهمن 1396 , 3967.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/14 09:10","price":3967.7}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398