کمترین: 
979.3
بیشترین: 
979.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
979.3
زمان: 
11/14 09:10
قیمت لیر ترکیه امروز 14 بهمن 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 14 بهمن 1396 , 979.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/14 09:10","price":979.3}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398