کمترین: 
3694.9
بیشترین: 
3694.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3694.9
زمان: 
11/14 09:10
قیمت دلار امروز 14 بهمن 1396
قیمت دلاردر تاریخ 14 بهمن 1396 , 3694.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/14 09:10","price":3694.9}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398