کمترین: 
607.63
بیشترین: 
609.13
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
607.63
زمان: 
11/14 01:00
قیمت گازوئیل امروز 14 بهمن 1396
قیمت گازوئیلدر تاریخ 14 بهمن 1396 , 607.63 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/14 00:32","price":609.13},{"date":"1396/11/14 01:00","price":607.63}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398