پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
9.5
بیشترین: 
656314
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
655757
زمان: 
11/14 20:05
قیمت مثقال / حواله جهانی امروز 14 بهمن 1396
قیمت مثقال / حواله جهانیدر تاریخ 14 بهمن 1396 , 655757 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/14 00:00","price":647419},{"date":"1396/11/14 00:05","price":648344},{"date":"1396/11/14 00:15","price":9.5},{"date":"1396/11/14 00:20","price":647322},{"date":"1396/11/14 00:25","price":647127},{"date":"1396/11/14 00:35","price":647906},{"date":"1396/11/14 00:45","price":647955},{"date":"1396/11/14 01:00","price":647809},{"date":"1396/11/14 01:05","price":647711},{"date":"1396/11/14 01:25","price":648441},{"date":"1396/11/14 01:30","price":648587},{"date":"1396/11/14 11:20","price":648378},{"date":"1396/11/14 11:25","price":647961},{"date":"1396/11/14 11:35","price":646847},{"date":"1396/11/14 11:40","price":646986},{"date":"1396/11/14 11:50","price":645803},{"date":"1396/11/14 12:05","price":645594},{"date":"1396/11/14 12:10","price":646568},{"date":"1396/11/14 12:20","price":646986},{"date":"1396/11/14 12:25","price":647613},{"date":"1396/11/14 12:30","price":647891},{"date":"1396/11/14 12:35","price":649144},{"date":"1396/11/14 12:40","price":649075},{"date":"1396/11/14 12:45","price":649979},{"date":"1396/11/14 12:50","price":650049},{"date":"1396/11/14 12:55","price":649840},{"date":"1396/11/14 13:00","price":649910},{"date":"1396/11/14 13:10","price":649283},{"date":"1396/11/14 13:20","price":650119},{"date":"1396/11/14 13:25","price":650745},{"date":"1396/11/14 13:35","price":650397},{"date":"1396/11/14 13:45","price":651511},{"date":"1396/11/14 13:55","price":650815},{"date":"1396/11/14 14:00","price":650536},{"date":"1396/11/14 14:05","price":650328},{"date":"1396/11/14 14:10","price":649840},{"date":"1396/11/14 14:15","price":650119},{"date":"1396/11/14 14:20","price":650815},{"date":"1396/11/14 14:25","price":650397},{"date":"1396/11/14 14:35","price":650328},{"date":"1396/11/14 14:40","price":650258},{"date":"1396/11/14 14:45","price":650397},{"date":"1396/11/14 14:50","price":650606},{"date":"1396/11/14 15:00","price":650954},{"date":"1396/11/14 15:05","price":651093},{"date":"1396/11/14 15:10","price":651302},{"date":"1396/11/14 15:15","price":652346},{"date":"1396/11/14 15:25","price":652068},{"date":"1396/11/14 15:30","price":652416},{"date":"1396/11/14 15:35","price":652694},{"date":"1396/11/14 15:45","price":652416},{"date":"1396/11/14 15:50","price":652903},{"date":"1396/11/14 16:00","price":653530},{"date":"1396/11/14 16:10","price":653808},{"date":"1396/11/14 16:15","price":653739},{"date":"1396/11/14 16:20","price":653808},{"date":"1396/11/14 16:25","price":653251},{"date":"1396/11/14 16:50","price":653042},{"date":"1396/11/14 17:00","price":653391},{"date":"1396/11/14 17:05","price":651302},{"date":"1396/11/14 17:20","price":652486},{"date":"1396/11/14 17:25","price":652555},{"date":"1396/11/14 17:30","price":651998},{"date":"1396/11/14 17:35","price":652346},{"date":"1396/11/14 17:40","price":652068},{"date":"1396/11/14 17:45","price":652277},{"date":"1396/11/14 17:50","price":652973},{"date":"1396/11/14 17:55","price":653112},{"date":"1396/11/14 18:00","price":653878},{"date":"1396/11/14 18:05","price":654365},{"date":"1396/11/14 18:10","price":654504},{"date":"1396/11/14 18:15","price":653808},{"date":"1396/11/14 18:20","price":653878},{"date":"1396/11/14 18:25","price":654365},{"date":"1396/11/14 18:35","price":654156},{"date":"1396/11/14 18:40","price":654783},{"date":"1396/11/14 18:45","price":655061},{"date":"1396/11/14 18:50","price":654852},{"date":"1396/11/14 18:55","price":654922},{"date":"1396/11/14 19:00","price":655270},{"date":"1396/11/14 19:05","price":655479},{"date":"1396/11/14 19:10","price":655618},{"date":"1396/11/14 19:15","price":655757},{"date":"1396/11/14 19:20","price":655618},{"date":"1396/11/14 19:25","price":656314},{"date":"1396/11/14 19:30","price":656175},{"date":"1396/11/14 19:35","price":655757},{"date":"1396/11/14 19:40","price":656105},{"date":"1396/11/14 19:45","price":656245},{"date":"1396/11/14 19:50","price":656105},{"date":"1396/11/14 19:55","price":656036},{"date":"1396/11/14 20:05","price":655757}
بروزرسانی در تاریخ 31 مرداد 1398