کمترین: 
1.867
بیشترین: 
1.876
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.8672
زمان: 
11/14 02:00
قیمت بنزین امروز 14 بهمن 1396
قیمت بنزیندر تاریخ 14 بهمن 1396 , 1.8672 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/14 00:00","price":1.876},{"date":"1396/11/14 00:32","price":1.873},{"date":"1396/11/14 01:00","price":1.867},{"date":"1396/11/14 02:00","price":1.8672}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398