کمترین: 
120.51
بیشترین: 
1333.13
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1333.13
زمان: 
11/14 01:35
قیمت اونس طلا امروز 14 بهمن 1396

قیمت اونس طلادر تاریخ 14 بهمن 1396 , 1333.13 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/14 00:00","price":1330.47},{"date":"1396/11/14 00:05","price":1332.24},{"date":"1396/11/14 00:20","price":1330.38},{"date":"1396/11/14 00:25","price":1329.87},{"date":"1396/11/14 00:30","price":1330.05},{"date":"1396/11/14 00:35","price":1331.33},{"date":"1396/11/14 00:40","price":1331.40},{"date":"1396/11/14 00:45","price":1331.52},{"date":"1396/11/14 00:50","price":1331.62},{"date":"1396/11/14 00:55","price":1331.20},{"date":"1396/11/14 01:00","price":1331.16},{"date":"1396/11/14 01:05","price":1330.76},{"date":"1396/11/14 01:25","price":1332.44},{"date":"1396/11/14 01:30","price":1332.99},{"date":"1396/11/14 01:35","price":1333.13}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398