پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
2.853
بیشترین: 
2.917
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.862
زمان: 
11/13 23:32
قیمت گاز طبیعی امروز 13 بهمن 1396
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 13 بهمن 1396 , 2.862 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/13 00:00","price":2.876},{"date":"1396/11/13 00:32","price":2.877},{"date":"1396/11/13 01:00","price":2.893},{"date":"1396/11/13 02:32","price":2.888},{"date":"1396/11/13 03:00","price":2.884},{"date":"1396/11/13 03:32","price":2.881},{"date":"1396/11/13 04:00","price":2.887},{"date":"1396/11/13 04:32","price":2.884},{"date":"1396/11/13 05:08","price":2.879},{"date":"1396/11/13 05:32","price":2.88},{"date":"1396/11/13 06:00","price":2.882},{"date":"1396/11/13 06:32","price":2.88},{"date":"1396/11/13 07:00","price":2.879},{"date":"1396/11/13 07:32","price":2.877},{"date":"1396/11/13 08:00","price":2.879},{"date":"1396/11/13 08:32","price":2.892},{"date":"1396/11/13 09:00","price":2.906},{"date":"1396/11/13 09:32","price":2.897},{"date":"1396/11/13 10:00","price":2.903},{"date":"1396/11/13 10:32","price":2.896},{"date":"1396/11/13 11:00","price":2.902},{"date":"1396/11/13 11:32","price":2.899},{"date":"1396/11/13 12:00","price":2.898},{"date":"1396/11/13 12:32","price":2.917},{"date":"1396/11/13 13:00","price":2.908},{"date":"1396/11/13 14:08","price":2.901},{"date":"1396/11/13 14:32","price":2.889},{"date":"1396/11/13 15:08","price":2.887},{"date":"1396/11/13 15:32","price":2.882},{"date":"1396/11/13 16:00","price":2.884},{"date":"1396/11/13 16:32","price":2.885},{"date":"1396/11/13 17:00","price":2.89},{"date":"1396/11/13 17:32","price":2.874},{"date":"1396/11/13 18:00","price":2.863},{"date":"1396/11/13 18:32","price":2.861},{"date":"1396/11/13 19:08","price":2.873},{"date":"1396/11/13 19:32","price":2.857},{"date":"1396/11/13 20:00","price":2.865},{"date":"1396/11/13 20:32","price":2.859},{"date":"1396/11/13 21:00","price":2.867},{"date":"1396/11/13 21:32","price":2.869},{"date":"1396/11/13 22:00","price":2.865},{"date":"1396/11/13 23:00","price":2.853},{"date":"1396/11/13 23:32","price":2.862}
بروزرسانی در تاریخ 27 مرداد 1398