پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1.8455
بیشترین: 
1.9042
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.8759
زمان: 
11/13 23:32
قیمت بنزین امروز 13 بهمن 1396
قیمت بنزیندر تاریخ 13 بهمن 1396 , 1.8759 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/13 00:00","price":1.9},{"date":"1396/11/13 00:32","price":1.9018},{"date":"1396/11/13 01:00","price":1.8995},{"date":"1396/11/13 02:32","price":1.8969},{"date":"1396/11/13 03:00","price":1.9002},{"date":"1396/11/13 03:32","price":1.9024},{"date":"1396/11/13 04:00","price":1.9029},{"date":"1396/11/13 04:32","price":1.9042},{"date":"1396/11/13 05:08","price":1.9033},{"date":"1396/11/13 05:32","price":1.9004},{"date":"1396/11/13 06:00","price":1.9017},{"date":"1396/11/13 06:32","price":1.9027},{"date":"1396/11/13 07:00","price":1.9028},{"date":"1396/11/13 07:32","price":1.9017},{"date":"1396/11/13 08:32","price":1.9015},{"date":"1396/11/13 09:00","price":1.9018},{"date":"1396/11/13 09:32","price":1.9019},{"date":"1396/11/13 10:00","price":1.9021},{"date":"1396/11/13 10:32","price":1.9015},{"date":"1396/11/13 11:00","price":1.902},{"date":"1396/11/13 11:32","price":1.903},{"date":"1396/11/13 12:00","price":1.9019},{"date":"1396/11/13 12:32","price":1.8979},{"date":"1396/11/13 13:00","price":1.893},{"date":"1396/11/13 14:08","price":1.8894},{"date":"1396/11/13 14:32","price":1.8914},{"date":"1396/11/13 15:08","price":1.8901},{"date":"1396/11/13 15:32","price":1.8884},{"date":"1396/11/13 16:00","price":1.8847},{"date":"1396/11/13 16:32","price":1.8846},{"date":"1396/11/13 17:00","price":1.8891},{"date":"1396/11/13 17:32","price":1.8825},{"date":"1396/11/13 18:00","price":1.8717},{"date":"1396/11/13 18:32","price":1.8626},{"date":"1396/11/13 19:08","price":1.8489},{"date":"1396/11/13 19:32","price":1.8494},{"date":"1396/11/13 20:00","price":1.8455},{"date":"1396/11/13 20:32","price":1.8503},{"date":"1396/11/13 21:00","price":1.8551},{"date":"1396/11/13 21:32","price":1.867},{"date":"1396/11/13 22:00","price":1.8673},{"date":"1396/11/13 23:00","price":1.8704},{"date":"1396/11/13 23:32","price":1.8759}
بروزرسانی در تاریخ 29 مرداد 1398