پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
0.0024
بیشترین: 
2.0993
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.0543
زمان: 
11/13 23:32
قیمت نفت کوره امروز 13 بهمن 1396
قیمت نفت کورهدر تاریخ 13 بهمن 1396 , 2.0543 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/13 00:00","price":2.0934},{"date":"1396/11/13 00:32","price":0.0024},{"date":"1396/11/13 01:00","price":2.0927},{"date":"1396/11/13 01:32","price":2.0936},{"date":"1396/11/13 02:32","price":2.0922},{"date":"1396/11/13 03:00","price":2.0947},{"date":"1396/11/13 03:32","price":2.0956},{"date":"1396/11/13 04:00","price":2.0953},{"date":"1396/11/13 04:32","price":2.0993},{"date":"1396/11/13 05:08","price":2.0941},{"date":"1396/11/13 05:32","price":2.0921},{"date":"1396/11/13 06:00","price":2.0936},{"date":"1396/11/13 06:32","price":2.0955},{"date":"1396/11/13 07:00","price":2.0946},{"date":"1396/11/13 07:32","price":2.0944},{"date":"1396/11/13 08:00","price":2.0938},{"date":"1396/11/13 09:00","price":2.0949},{"date":"1396/11/13 09:32","price":2.0953},{"date":"1396/11/13 10:00","price":2.0957},{"date":"1396/11/13 11:00","price":2.0952},{"date":"1396/11/13 11:32","price":2.0964},{"date":"1396/11/13 12:00","price":2.0976},{"date":"1396/11/13 12:32","price":2.0939},{"date":"1396/11/13 13:00","price":2.0899},{"date":"1396/11/13 13:32","price":2.0921},{"date":"1396/11/13 14:08","price":2.0869},{"date":"1396/11/13 14:32","price":2.0897},{"date":"1396/11/13 15:08","price":2.0867},{"date":"1396/11/13 15:32","price":2.0851},{"date":"1396/11/13 16:00","price":2.0845},{"date":"1396/11/13 16:32","price":2.0835},{"date":"1396/11/13 17:00","price":2.0872},{"date":"1396/11/13 17:32","price":2.0793},{"date":"1396/11/13 18:00","price":2.0669},{"date":"1396/11/13 18:32","price":2.0505},{"date":"1396/11/13 19:08","price":2.0564},{"date":"1396/11/13 19:32","price":2.0522},{"date":"1396/11/13 20:00","price":2.0507},{"date":"1396/11/13 20:32","price":2.0488},{"date":"1396/11/13 21:00","price":2.0553},{"date":"1396/11/13 21:32","price":2.0568},{"date":"1396/11/13 22:00","price":2.0598},{"date":"1396/11/13 22:32","price":2.0629},{"date":"1396/11/13 23:00","price":2.0528},{"date":"1396/11/13 23:32","price":2.0543}
بروزرسانی در تاریخ 31 مرداد 1398