پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
64.69
بیشترین: 
66.22
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
65.39
زمان: 
11/13 23:32
قیمت نفت سبک امروز 13 بهمن 1396
قیمت نفت سبکدر تاریخ 13 بهمن 1396 , 65.39 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/13 00:00","price":65.97},{"date":"1396/11/13 00:32","price":66.03},{"date":"1396/11/13 02:32","price":65.97},{"date":"1396/11/13 03:00","price":66},{"date":"1396/11/13 03:32","price":66.08},{"date":"1396/11/13 04:00","price":66.11},{"date":"1396/11/13 04:32","price":66.17},{"date":"1396/11/13 05:08","price":66.11},{"date":"1396/11/13 05:32","price":66},{"date":"1396/11/13 06:00","price":66.06},{"date":"1396/11/13 06:32","price":66.14},{"date":"1396/11/13 07:00","price":66.11},{"date":"1396/11/13 07:32","price":66.08},{"date":"1396/11/13 09:00","price":66.11},{"date":"1396/11/13 09:32","price":66.12},{"date":"1396/11/13 10:00","price":66.11},{"date":"1396/11/13 11:00","price":66.14},{"date":"1396/11/13 11:32","price":66.22},{"date":"1396/11/13 12:00","price":66.19},{"date":"1396/11/13 12:32","price":66.06},{"date":"1396/11/13 13:00","price":65.89},{"date":"1396/11/13 14:08","price":65.83},{"date":"1396/11/13 14:32","price":65.92},{"date":"1396/11/13 15:08","price":65.81},{"date":"1396/11/13 15:32","price":65.78},{"date":"1396/11/13 16:00","price":65.67},{"date":"1396/11/13 17:00","price":65.92},{"date":"1396/11/13 17:32","price":65.83},{"date":"1396/11/13 18:00","price":65.44},{"date":"1396/11/13 18:32","price":65.2},{"date":"1396/11/13 19:08","price":64.78},{"date":"1396/11/13 19:32","price":64.75},{"date":"1396/11/13 20:00","price":64.69},{"date":"1396/11/13 20:32","price":64.77},{"date":"1396/11/13 21:00","price":64.73},{"date":"1396/11/13 21:32","price":65.16},{"date":"1396/11/13 22:00","price":65.5},{"date":"1396/11/13 23:32","price":65.39}
بروزرسانی در تاریخ 27 مرداد 1398