کمترین: 
66.28
بیشترین: 
66.28
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
66.28
زمان: 
11/12 16:32
قیمت نفت اوپک امروز 12 بهمن 1396
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 12 بهمن 1396 , 66.28 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/12 16:32","price":66.28}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398