کمترین: 
765
بیشترین: 
765
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
765
زمان: 
11/12 12:20
قیمت یوان چین امروز 12 بهمن 1396
قیمت یوان چیندر تاریخ 12 بهمن 1396 , 765 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/12 12:20","price":765}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398