برلیانس کراس (C3) اتوماتیک/ موتور جدید

ارشیو تمامی مقادیر
{"date":"1396/11/13 00:00","price":0},{"date":"1396/11/15 12:00","price":61900000},{"date":"1396/11/23 12:00","price":63500000},{"date":"1396/11/27 12:00","price":64000000},{"date":"1396/12/07 00:00","price":63500000},{"date":"1396/12/11 00:00","price":63000000},{"date":"1396/12/14 12:00","price":63500000},{"date":"1397/01/17 00:00","price":63200000},{"date":"1397/01/23 12:00","price":63900000},{"date":"1397/01/31 00:00","price":64000000},{"date":"1397/02/03 12:00","price":65000000},{"date":"1397/02/06 12:00","price":65300000},{"date":"1397/02/15 12:00","price":66000000},{"date":"1397/02/27 12:00","price":65500000}
بروزرسانی در تاریخ 02 خرداد 1397