برلیانس H330 اتوماتیک/ موتور جدید

ارشیو تمامی مقادیر
{"date":"1396/11/13 00:00","price":0},{"date":"1396/11/15 12:00","price":60700000},{"date":"1396/11/23 12:00","price":62500000},{"date":"1396/11/28 12:00","price":63500000},{"date":"1396/12/11 00:00","price":62500000},{"date":"1396/12/14 12:00","price":62800000},{"date":"1396/12/23 00:00","price":62300000},{"date":"1397/01/23 12:00","price":62700000},{"date":"1397/02/03 12:00","price":63500000},{"date":"1397/02/27 12:00","price":64500000}
بروزرسانی در تاریخ 02 خرداد 1397