برلیانس H320 اتوماتیک/ موتور جدید

ارشیو تمامی مقادیر
{"date":"1396/11/13 00:00","price":0},{"date":"1396/11/15 12:00","price":58200000},{"date":"1396/11/23 12:00","price":59900000},{"date":"1396/11/28 12:00","price":60900000},{"date":"1396/12/23 00:00","price":61000000},{"date":"1397/01/23 12:00","price":60500000},{"date":"1397/02/03 12:00","price":61500000},{"date":"1397/02/27 12:00","price":62500000},{"date":"1397/03/02 12:00","price":63300000}
بروزرسانی در تاریخ 04 خرداد 1397