کمترین: 
1459000
بیشترین: 
1461000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1461000
زمان: 
11/12 12:30
قیمت سکه بهار آزادی امروز 12 بهمن 1396
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 12 بهمن 1396 , 1461000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/12 11:36","price":1459000},{"date":"1396/11/12 12:30","price":1461000}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398