کمترین: 
1458500
بیشترین: 
1462000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1462000
زمان: 
11/12 12:30
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی  امروز 12 بهمن 1396
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی در تاریخ 12 بهمن 1396 , 1462000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/12 11:24","price":1458500},{"date":"1396/11/12 11:36","price":1460000},{"date":"1396/11/12 12:12","price":1461000},{"date":"1396/11/12 12:30","price":1462000}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398