پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
4620
بیشترین: 
4646
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4634
زمان: 
11/12 20:00
قیمت دلار امروزی / سبزه امروز 12 بهمن 1396
قیمت دلار امروزی / سبزهدر تاریخ 12 بهمن 1396 , 4634 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/12 11:10","price":4630},{"date":"1396/11/12 11:20","price":4642},{"date":"1396/11/12 11:30","price":4640},{"date":"1396/11/12 11:40","price":4637},{"date":"1396/11/12 11:50","price":4644},{"date":"1396/11/12 12:00","price":4646},{"date":"1396/11/12 12:20","price":4643},{"date":"1396/11/12 12:30","price":4639},{"date":"1396/11/12 12:40","price":4641},{"date":"1396/11/12 12:50","price":4643},{"date":"1396/11/12 13:00","price":4639},{"date":"1396/11/12 13:20","price":4635},{"date":"1396/11/12 13:30","price":4641},{"date":"1396/11/12 13:40","price":4637},{"date":"1396/11/12 13:50","price":4630},{"date":"1396/11/12 14:00","price":4628},{"date":"1396/11/12 14:10","price":4623},{"date":"1396/11/12 14:20","price":4620},{"date":"1396/11/12 14:30","price":4623},{"date":"1396/11/12 14:40","price":4622},{"date":"1396/11/12 15:00","price":4624},{"date":"1396/11/12 15:10","price":4628},{"date":"1396/11/12 15:20","price":4627},{"date":"1396/11/12 15:30","price":4629},{"date":"1396/11/12 15:40","price":4630},{"date":"1396/11/12 15:50","price":4632},{"date":"1396/11/12 16:10","price":4641},{"date":"1396/11/12 16:20","price":4644},{"date":"1396/11/12 16:30","price":4643},{"date":"1396/11/12 16:40","price":4641},{"date":"1396/11/12 16:50","price":4636},{"date":"1396/11/12 17:10","price":4635},{"date":"1396/11/12 17:20","price":4634},{"date":"1396/11/12 17:30","price":4636},{"date":"1396/11/12 17:40","price":4638},{"date":"1396/11/12 17:50","price":4635},{"date":"1396/11/12 18:10","price":4638},{"date":"1396/11/12 18:20","price":4636},{"date":"1396/11/12 18:30","price":4634},{"date":"1396/11/12 18:40","price":4626},{"date":"1396/11/12 18:50","price":4629},{"date":"1396/11/12 19:00","price":4631},{"date":"1396/11/12 19:10","price":4630},{"date":"1396/11/12 19:20","price":4634},{"date":"1396/11/12 19:30","price":4635},{"date":"1396/11/12 19:40","price":4632},{"date":"1396/11/12 19:50","price":4636},{"date":"1396/11/12 20:00","price":4634}
بروزرسانی در تاریخ 29 مرداد 1398