کمترین: 
4950
بیشترین: 
5070
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5050
زمان: 
11/12 12:20
قیمت فرانک سوئیس امروز 12 بهمن 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 12 بهمن 1396 , 5050 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/12 10:20","price":4950},{"date":"1396/11/12 10:30","price":5000},{"date":"1396/11/12 12:00","price":5070},{"date":"1396/11/12 12:20","price":5050}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398