کمترین: 
2770
بیشترین: 
2780
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2770
زمان: 
11/12 12:40
قیمت منات آذربایجان امروز 12 بهمن 1396
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 12 بهمن 1396 , 2770 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/12 10:10","price":2780},{"date":"1396/11/12 12:40","price":2770}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398