کمترین: 
1282
بیشترین: 
1306
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1302
زمان: 
11/12 13:40
قیمت لیر ترکیه امروز 12 بهمن 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 12 بهمن 1396 , 1302 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/12 10:10","price":1282},{"date":"1396/11/12 10:40","price":1289},{"date":"1396/11/12 10:50","price":1292},{"date":"1396/11/12 11:30","price":1297},{"date":"1396/11/12 11:40","price":1302},{"date":"1396/11/12 12:00","price":1306},{"date":"1396/11/12 13:40","price":1302}
بروزرسانی در تاریخ 23 مهر 1398